เลือกภาษา     ภาษาไทย    中文版    Italiano
 

Cantilever Racking ของ GETC ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเก็บสินค้าทรงกระจายสินค้าที่มี ความยาวหรือแพเรตทั้งในส่วนของสินค้าพวก Hardware,
อุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้
จำนวนมาก เนื่องจากได้ออกแบบให้ใช้พื้นที่ในอากาศให้มีประ
โยชน์สูงสุด

ระบบ Cantilever Racking นั้นมีเสากลางซึ่งทำหน้าที่ยืดกับฐานทั้งแบบด้านเดียวและสอง
ด้าน และถูกรองรับด้วยแขนที่รองรับสินค้า โดยการออกแบบต่าง ๆ จะขึ้นอยู๋กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและยังง่ายต่อการ
ย้ายเนี่องจากสินค้าสามารถแยกชิ้นได้ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้

 

จุดเด่นของCantilever Rackingนั้นคอการออกแบบแขนที่
สามารถรับน้ำหนักได้มากและปลอดภัยในการยำขแงขึ้นและ
ยกของลง ได้ตามความต้องการซึ่งจะทไให้ลดระดับความเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุในการทำงานได้มาก

นอกจากนี้ Cantilever Racking บ่อยครั้งที่ถูกนำไปใช้กับ
ระบบ Guide - Rail สำหรับงานที่ใช้พื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยจะออกแบบทางวิ่งของรถฟอร์คลิฟให้แคบมาก (VNA : VERY NARRON ASILE)

จุดสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน เนื่องจากการรวมกันของระบบ Cantilever Rackingจะทำให้สามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บ
ได้ถึง 70 % จากพื้นที่ทั้งหมด


 • มีทั้งแบบอบฝุ่นและชุบกาวาไนท์

 • แขนต่าง ๆ สามารถเคลื่อนย้ายขึ้นและลงได้เพื่อสะดวกต่อ การใช้รถยกในกรณีที่มีพื้นที่แคบ

 • เป็นชั้นวางที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ช่วยให้ง่ายและสะดวกต่อการปรับเปลี่ยน

 • ปรับขนาดได้และมากด้วยการใช้สอย

 • รับน้ำหนักได้มาก

 • มีทั้งแบบด้านเดียวและ2ด้าน

 • ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่

 • สามารถเลือกสีให้เข้ากับบริษัทของลูกค้า

 • ผู้ใช้ไม่ต้องมีเครื่องมือยุ่งยากในการเปลี่ยน หรือย้ายส่วนประกอบ โดยมีระบบล็อคที่ง่ายแก่การย้าย

 • มีการรองรับด้วยเอกสารสำคัญที่ออกให้
  โดยสถาบันที่เป็นมาตราฐาน สากล