เลือกภาษา     ภาษาไทย    中文版    Italiano
 

GETC Pigeon - Hole Mezzanine คือระบบชั้นเก็บสินค้า
แบบโครงสร้างลอยตัวที่มีลักษณะเช่น floor โดยที่แต่ละ floor
ก็จะมีชั้นสำหรับเก็บสินค้าเป็นช่องโดยแบ่งตามหมวดหมู่สินค้า โดยสามารถที่จะทำเป็นแบบชั้นเดียวหรือสองชั้นได้

ลักษณะแบบนี้ช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างสูงสุด เนื่องจากการจัดเก็บของชั้นจะใช้รวมกับโครงสร้างหลักของ
Mezzanine floor และยังสามารถทำบันไดขึ้นลงได้เพื่อความสะดวก 

โดยทั่วไประบบ Mezzanine floor สามารถนำชั้นเก็บสินค้า
สำหรับสินค้าที่มีความยาวเป็ยช่อง ๆ ไปใส่อยู๋ในใต้ floor ได้
และทำเป็นสินค้าแบบต่อเนื่องอีกด้วย

ระบบ GETC Mezzanine Pigeon - Hole นั้นมีความพิเศษคือ
ความแข็งแรง,อทนทานต่อการใช้งาน ง่ายต่อการประกอบและ
ติดตั้ง , โดยไม่มีการเชื่อมหน้างานหรือต้องใช้เครื่องติดตั้ง
ชนิดพิเศษ

เกือบทั้งหมดของระเบียงเก็บสินค้าและช่อ เก็บสินค้ามีความแตกต่างกันและผู้เชี่ยวชาญจากทางGETC มีประสบการณ์ืางด้านการออกแบบเพื่อให้ตรง
กับความต้องการนั้นๆทั้งทางด้านขนาดและโครงสร้าง


  • สารพัดประโยชน์ในการใช้งาน

  • ถูกเลือกใช้โดยบริาัทชั้นนำทั่วโลก

  • สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย

  • ติดตั้งง่าย