เลือกภาษา     ภาษาไทย    中文版    Italiano
 การจัดระบบซูเปอร์มาร์เก็ตของ GETC มีการพ
ัฒนาให้สามารถตั้งอยู่แบบลอยตัวได้เพื่อรองรับ
การทำงานระหว่างระบบการเก็บของBig Boxและระบบ
การแสดงสินค้า Gondola

หลักการจัดระบบซูปเปอร์มาเก็ตใช้ขารูปตัวแอลและขารูปตัวทีแบบ
เดียวกับชั้นวางของแบบ Gondolaแต่จะเพิ่มข้อดีของการโยกย้าย
ชั้นแบบมีเสาค้ำหน้าเริ่มแรกชั้นแบบมีเสาค้ำหน้าจะ
ร องรับการ เก็บของเหนือศีรษะได้ โดยที่ระบบ Gondolaจะรองรับได้เพียงการใช้งานในการรองรับสินค้าโดย
การยึ ดตัวชั้นวางของกับผนังเท่านั้น
ระบบซุปเปอร์มาเก็ตจะรองรับการค้าปลีกโดยมีความสามารถ
ที่จะส่งเสริมการขายในรูปแบบที่เพิ่มมิติทางด้านกว้าง


 


ระบบการจัดซูปเปอร์มาร์เก็ตมีความพิเศษในการจัดเก็บสินค้า การโชว์สินค้าและซึ่งตอบโจทย์การส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบนี้รองรับทุกสินค้าไม่ว่าจะมีน้ำหนักมากขนาดไหนด้วย ชั้นที่มีขนาดกว้างและแข็งแรงรวมถึงรองรับการใช้งาน
ได้จริงด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบซูปเปอร์มาเก็ตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง,สะดวกและ เหมาะแก่ผู้ใช้งานในซุปเปอร์มาเก็ต

จัดวางง่ายระบบGETC Supermarketมีคุณภาพสูงด้วยชั้นที่ลดมาเป็นระดับจะทำให้ หมดปัญหาในการจัดในราคาเทียบเท่ามาตรฐานสากล

 


 • มีน้ำหนักเบาแต่ความจุสินค้าได้เยอะ

 • ความพิเศษของOutrigger Front Post คือ
  การเปลี่ยนแปลงระบบจากระบบGondolaไปเป็นระบบ
  การรองรับน้ำหนักที่มากกว่าSupermarket System
 • ชุดแขวนและป้ายบอกราคาหลากหลายรูบแบบให้เลือกเลือก

 • การออกแบบที่ยืดหยุ่นง่ายต่อการปรับเปลี่ยน

 • ง่ายต่อการประกอบไม่มีเครื่องมือยุ่งยาก

 • เป็นสินค้าที่สามารถแยกชิ้นได้จึงเป็นอิสระและง่ายที่จะขยาย เปลี่ยนแบบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการจัดวางสินค้าได้อย่างอิสระ

 • รองรับการเคลือบผิวโลหะทั้งการอบสีฝุ่น,ชุโครเมียม
  ชุปกาวาไนท์,ชุบซิงค์
 • ผนังหลังสามารถเลือกได้หลายรูปแบบทั้ง
  ผนังหลังทึบ, ผนังหลังเหล็กเจาะรูและ
  หนังหลังแยยตระแกรงเหล็ก