เลือกภาษา     ภาษาไทย    中文版    Italiano
 
 
 

GETC ก่อตั้งในปี 1998 ที่ประเทศจีน GETC คือบริษัทระดับโลก
ภายใต้เงื่อนไขการแก้ปัญหาความต้องการของผู้ค้าปลีก

GETC มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต, การออกแบบ, และ
การจัดส่งสินค้าทั้งสายงานค้าปลีกและระบบสายงานอุตสาหกรรม
รวมไปถึงระบบจัดเก็บทั่วไปและระบบชั้นโชว์สินค้าต่าง ๆ

GETCเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นผู้นำตัวอย่างธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางตอนตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันขององค์กร


 


GETC spearheads the global marketing, supply and delivery for its manufacturers, ensuring delivery of the highest quality, competitively priced retail merchandizing, storage and display systems available. Each of the GETC manufacturing partners and stakeholders are quality assured to ISO9000 or similar, ensuring that GETC products are  always  of a superior standard.
GETC offers its clients across the globe the option to create appropriately designed, consumer-friendly store environments, using a “one-stop-shop” approach when considering Store fixtures and fitting requirements

 AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.