เลือกภาษา     ภาษาไทย    中文版    Italiano
 


GETC ชั้นสำหรับรับน้ำหนัก จัดเตรียมไว้สำหรับ สิ่งที่ทำด้วย ตะกั่ว/สิ่งก่อสร้างและ แบรนด์ DIY ด้วยความคิดที่จะแก้ปัญ หาสำหรับคลังสินค้า และ การกระจายของสินค้าหรือสินค้ามี ขนาดใหญ่ หลักการนี้รองรับสำหรับการใช้ง านระดับ เหนือศีรษะหรือAirspace ซึ่งงานต่อการใช้งานและ ไม่กิน พื้นที่

ชั้นสำหรับรับน้ำหนักมีศูนย์กลางของแถวยึดติดอยู่กับ 1 ด้าน หรือทั้ง 2 ด้าน ด้วยการเชิ่มต่อกับแขนของแต่ละชุด แต่ละการ ออกแบบขึ้อยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ทุกสลักจะเชื่อมต่อ กัน และสามารถเพิ่มหรือขยายได้และสลักยังแกะออกง่ายสำหรับ ย้ายไปยังที่่ตั้งอื่น ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์

 

หลักสำคัญของชั้นรับน้ำหนัก คือ การเชื่อมต่อของแขน แขน เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของที่เก็บสินค้าและสา มารถเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ วิธีนี้ลดระดับความเสี่ยงเท่าที่ จะเป็นไปได้ ทั้งในคลังสินค้าและชั้นที่วางสินค้า

การเพิ่มชั้นรับน้ำหนักบ่อยครั้งที่ต้องรวมกับระบบ guide-rail หรื อถ้าหากมีพื้นที่แคบ ทางเข้าที่แคบเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งใน สภาพแวดล้อมที่จะบรรจุสินค้าหรือมีหลายทิศทางในการใช้งาน

จุดสำคัญสำหรับผู้ใช้ การรวมกันของชั้นรับน้ำหนักกับ guide-rail และการเชื่อมต่อของชั้นจะมีประสิทธิ์ภาพ ใน การใช้งานมาก กว่าแบบธรรมดากว่า 70%AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.